Honorarni posao od kuće (m/ž)
Neki ljudi se pitaju cijeli svoj život, ima li njihov život smisla. Mentori nemaju taj problem.

Pozivamo sve zainteresirane da se uključe u naš tim akvizitera kojima je zadatak pridobivanje polaznika za naš online e-learning program "Životna škola za mlade" i tečaj "Vrlinologija".

Mjesto: internacionalno, posao od kuće
Vrsta zaposlenja: honorani posao, rad na određeno vrijeme, studentski posao
Radno vrijeme: po izboru
Potrebna stručna sprema: nevažno
Potrebne godine iskustva: 0
Zapošljavanje osoba s invaliditetom: da

Opis posla:

Posao akvizitera uključuje promotivne i prodajne aktivnosti kojima je cilj pridobiti polaznike za naš tečaj. Sve aktivnosti se mogu obavljati od kuće i/ili terenski. Od akvizitera se očekuje da preporučuju naš tečaj preko svojih kanala i potiču ljude da se upišu. Zarada se ostvaruje po učinku. Iznos provizije ugovaramo nakon prijave za posao akvizitera.

Uvjeti:

- komunikativnost
- odgovornost
- upornost
- usmjerenost na postizanje rezultata i zadanih ciljeva

Nudimo:

- dugotrajan posao uz mogućnost napredovanja
- stimulativna primanja
- ugodno radno okruženje

Sve zainteresirane molimo da nam se prijave s kratkim opisom sebe - ono što bi moglo biti važno u kontekstu ovog posla. Napišite ako imate iskustva te imate li namjeru vršiti akviziciju online ili offline ili oboje pa ćemo Vam za to poslati upute i materijale.

Molim kliknite ovdje i pročitajte detalje pa se potom prijavite za to na linku za prijavu:

 http://www.talidari.net/sfi/zivotna-skola.html


 

Akvizicija znači pribavljanje poslova (prikupljanje ponuda, pretplata i sl.) te animaciju kupaca preko akvizitera. Svrha je akvizicije osvajanje sve većeg tržišta naših usluga. Stoga akvizicija predstavlja dio komercijalne funkcije organizacije.

Za razliku od pravnog zastupnika s pravom zaključivanja ugovora u ime organizacije, akviziter prikuplja samo prijave na za to predviđenim formularima, koje popunjene dostavlja organizaciji. Akviziter je dakle neka vrsta trgovačkog putnika s ograničenim ovlaštenjem.

 

 

Home | Uvjeti korištenja | Zaštita podataka | Sitemap
Copyright © 2009 by Talidari :: Designed by Talidari