EMOCIONALNA INTELIGENCIJA
autor: Talidari


Print Friendly and PDF

Postoji više vještina koje nam pomažu ostvariti blagostanje, a jedna od njih je emocionalna inteligencija, tj. vješto reguliranje negativnih emocija. Ako to ne razvijemo, negativne emocije će zavladati našim životom i prerasti u mane ili slabosti. One sabotiraju naše blagostanje.

Neosporno je da je emocionalna komponenta presudna za duševno blagostanje. Štoviše, važnija je od intelektualne.

Sadržaj:
(sve je na ovoj stranici)   

bullet  Što je emocionalna inteligencija
bullet  Zašto trebamo emocionalnu inteligenciju
bullet  Kako razviti emocionalnu inteligenciju
bullet  Videoprilozi 

Osvoji komplet e-knjiga ako pročitaš ovaj modul do kraja!!!

Nagradu možeš osvojiti na jedan od dva načina:
bullet  Na kraju ovog članka je križaljka s pitanjima vezanim uz ovaj članak.
   Ispuni je i dobivaš ovu nagradu!
bullet  Pošalji e-mailom link na ovaj članak (uz nekoliko toplih rečenica
   preporuke) istodobno trima osobama i nama, i šaljemo ti nagradu.
 

 

 

Što je emocionalna inteligencija


Povezano


Ovaj modul je dio nekoliko naših projekata:

Vrlinologija
Blagostanje
"Čarobno drvo" akcija »

Nadovezuje se na modul Emocije »
 


Emocionalna inteligencija je izraz koji zvuči kao oksimoron jer u sebi sadrži dva naoko proturječna pojma - emocije i inteligenciju. Za većinu ljudi je intelekt gotovo suprotan od emocija, jer se ovo dvoje učestalo kose jedno s drugim. Događa nam se često da jedno mislimo a drugo osjećamo, da nam razum govori jedno a osjećaji drugo, da donosimo odluke suprotno glasu razuma jer ne možemo protiv vlastitih osjećaja i emocija. Često nam prevladaju emocije koje se protive razumu, zavolimo nekoga tko nam logički gledano ne odgovara, znamo da ne smijemo jesti toliko slatkiša ali ih svejedno jedemo potaknuti emocijama, spopada nas bijes zbog kojeg činimo stvari koje kasnije požalimo, temperamentnost nas tjera da činimo stvari bez razmišljanja i protiv onoga što znamo itd.

Pod pojmom emocionalne inteligencije podrazumijeva se inteligencija koja je prožeta emocijom ili emocijama. Označava sposobnost praćenja svojih i tuđih osjećaja i emocija, njihova raspoznavanja i korištenja tih spoznaja za upravljanje vlastitim razmišljanjem i djelovanjem. Ona podrazumijeva suradnju razuma i emocija tj. inteligentno reguliranje emotivnih stanja, umjesto da budemo prepušteni na milost i nemilost emocijama (tj. da budemo njihovi robovi ili žrtve) ali i umjesto da se ravnamo isključivo prema krutom i ograničenom razumu.
Biti gospodar a ne sluga emocijama ključno je za ostvarenje blagostanja. Pritom je gospodar čovjekova duša, a ne um. I um i emocije trebaju slušati dušu koja nam se obraća putem osjećaja (a ne emocija), intuicije, savjesti, instikta, mašte itd. Iznimno važno je naglasiti značajnu a često i presudnu ulogu emocija u ostvarenju blagostanja, jer još uvijek ima onih koji nisu u tijeku s najnovijim znanstvenim otkrićima pa se krivo drže zastarjelih uvjerenja da emocije nemaju veze s inteligencijom i da nam one samo smetaju u životu. Prije se držalo da inteligencija znači hladno, objektivno obrađivanje podataka, ali je moderna znanost ovo pobila. Iskrivljena znanstvena slika emocionalno praznoga intelektualnog života se promijenila kad je psihologija spoznala središnju ulogu osjećaja i emocija u razmišljanju i odlučivanju.

Inteligencija je, prema rječniku, sposobnost shvaćanja i laganog snalaženja u novim prilikama, sposobnost otkrivanja zakonitosti u odnosima među činjenicama i rješavanju problema; oštroumnost, pamet, bistrina duha

Racionalna inteligencija predstavlja naše kognitivne kapacitete koji nam omogućuju da logički  i analitički rasuđujemo, razmišljamo, razumijemo, učimo, donosimo zaključke, rješavamo probleme i planiramo.  Ova vrsta inteligencije mjeri se testovima inteligencije koji određuju naš kvocijent inteligencije (IQ). U praksi se pokazalo da kvocijent logične inteligencije ne odražava potencijal za uspjeh i sreću u životu, najvjerojatnije zbog toga jer se koncepti IQ-a vrte oko uskog polja lingvističkih i matematičkih sposobnosti. Stoga je nastao koncept tzv. emocionalne inteligencije koja predstavlja sposobnost integracije emocija i misli, spoznaje, razumijevanja i reguliranja emocija u svrhu vlastitog rasta i razvoja.

"Ne možemo uvijek direktno utjecati na to što se događa oko nas, ali možemo uvijek utjecati na to što se događa u nama."
-
Talidari

Za razliku od IQ-a (kvocijent racionalne inteligencije), visoki EQ (kvocijent emocionalne inteligencije) jamči uspjeh, privatno i poslovno. U zajedničkom istraživanju sveučilišta Harvard i Stanford (SAD) otkriveno je da je za uspjeh u životu IQ zaslužan oko 15%, za razliku od EQ čiji je udio 85%.
Pokazalo se da je emocionalna inteligencija puno važnija od kognitivne moći mozga, da su emocije moćnije od razuma. Ljudi, i ne znajući, češće donose odluke vođeni svojim emocijama i osjećajima nego koristeći razum.

Emocionalna inteligencija je skup sposobnosti vezanih uz afektivnu sferu života koji ukazuje na emocionalnu zrelost pojedinca. To je sposobnost prepoznavanja osjećaja i emocija, njihova jasnog identificiranja i razumijevanja, sposobnost njihova reguliranja i korištenja za postizanje ciljeva i ostvarenje želja.

Emocionalna inteligencija se često poistovjećuje sa socijalnom inteligencijom, no time je se ograničava, budući da je emocionalna inteligencija vrlo korisna i van okvira društvenog života - za potrebe samorazvoja, samorealizacije, zdravlja, unutarnjeg mira itd.

"Emocionalno inteligentni pojedinci ispravno percipiraju svoje emocije te koriste integrirane, sofisticirane pristupe za njihovo reguliranje, kako bi ostvarivali važne ciljeve." 
- Salovey & Mayer

Kovači pojma emocionalne inteligencije, John D. Mayer i Peter Salovey, početno (1990.) su emocionalnu inteligenciju definirali kao „sposobnost praćenja i razlikovanja vlastitih i tuđih osjećaja i emocija, i korištenja tih informacija kao vodiča za razmišljanje i djelovanje".
Naknadno (2000.) su revidirali svoju prvobitnu definiciju i zamijenili je ovom: „sposobnost opažanja, asimilacije, razumijevanja i upravljanja emocijama".

Po njima emocionalna inteligencija uključuje:
bullet  sposobnost uočavanja, procjene i izražavanja emocija;
bullet  sposobnost priziva ili generiranja željenih emocija u svrhu boljeg razmišljanja i odlučivanja;
bullet  sposobnost razumijevanja i interpretiranja emocija te
bullet  sposobnost upravljanja tj. reguliranja emocija u svrhu postizanja emocionalnog i intelektualnog razvoja.

Emocionalno inteligentni ljudi shvaćaju da postoji nešto važnije od prepuštanja svakojakim sirovim emocijama - neki viši cilj, viša svrha - stoga su spremni u važnim trenucima prepoznavati pojedine emocije, razumjeti ih, staviti ih u kontekst te ih tako regulirati za ostvarenje svog višeg cilja.

Autor svjetskog bestselera "Emocionalna inteligencija" (1995.) Danijel Goleman, nekadašnji profesor psihologije na sveučilištu Harvard i znanstveni dopisnik New York Times-a, stavlja emocionalnu inteligenciju (EQ) iznad racionalne (IQ) u analizi preduvjeta za uspjeh i sreću čovjeka u suvremenom društvu. Komercijalizacijom svojih ideja je značajno doprinio razvoju svijesti o značaju emocija, iako mnogi osporavaju znanstvenu utemeljenost tih ideja.

Emocionalna inteligencija podrazumijeva povećavanje samosvijesti koja nas upućuje kako obrađivati vlastite osjećaje i emocije. Ona povećava sposobnost za izlaženje na kraj s vlastitim neugodnim emocijama.

Bit emocionalne inteligencije je sadržana u poznatoj Aristotelovoj izreci "Svatko se može naljutiti - to je lako. Ali naljutiti se na pravu osobu, do ispravnog stupnja, u pravi trenutak, zbog ispravnog razloga i na ispravan način - to nije lako".

Osobe s niskim kvocijentom emocionalne inteligencije općenito su osobe koje lako planu, koje imaju nizak prag tolerancije, te koje nemaju razvijenu sposobnost empatije i sagledavanja šireg konteksta. One najčešće djeluju u afektu, čine mnoge nepromišljenosti, sabotiraju svoju uspješnost, upropaštavaju odnose s drugim ljudima, a svoje mentalne kapacitete koriste za opravdavanje vlastite agresivnosti ili depresivnosti.

Osobe s visokim kvocijentom emocionalne inteligencije prihvaćaju izazove i ne slamaju se pod pritiskom, imaju visoko samopouzdanje i znaju prepoznati prave vrijednosti. U međuljudskim odnosima redovito iskazuju empatiju, tj. mogu se lako uživjeti u emocionalna stanja, mišljenja i ponašanje drugih ljudi i razumjeti njihov položaj.

Pokus s keksima
Razlika između visoke i niske emocionalne inteligencije može se pojasniti kroz psihološki pokus, koji je izveden na Stanfordskom sveučilištu u SAD-u. Nad skupinom djece je provedeno istraživanje na temu odgađanja ugode - aspekta psihe važnom za kvocijent emocionalne inteligencije.
U sklopu istraživanja četverogodišnja su djeca jedno za drugim pozivana u sobu, gdje im je ugodan gospodin nudio keks. Svakom je djetetu dao na izbor da keks pojede odmah, ili da malo pričeka pa će za nagradu dobiti još jedan keks. Onda bi ispitivač izašao, a skrivena kamera snimala bi što dijete radi. Otprilike dvije trećine djece čekalo bi, više ili manje strpljivo, da se čovjek vrati i udvostruči im zadovoljstvo. Jedna trećina keks je pojela odmah.
Prema mišljenju istraživača, djeca koja su čekala još jedan keks imaju višu emocionalnu inteligenciju, a ona koja su slatkiš pojela odmah emocionalno su manje inteligentna.

Pokus s keksima je imao izvanrednu prognostičku vrijednost, jer se na temelju njega moglo predvidjeti kako će se testirana djeca razvijati u idućih 12 godina. Kad su ta djeca navršila 16 godina, opažene su razlike između onih koji su imali strpljenja čekati na keks i onih koji su slasticu pojeli odmah. Oni strpljiviji razvili su se u samouvjerenije i sretnije adolescente, uspješnije u društvu, djelotvornije pod pritiskom, sklonije riskiranju i prihvaćanju izazova. Djeca iz druge grupe bila su stidljivija, napetija, zabrinutija, sumnjičavija i manje samouvjerena. Ukratko, prvi su postali snažnije osobe s većim izgledima za životne pobjede, a drugi su ostali mekušci i slabići.

Emocionalna inteligencija je skup sposobnosti (vrline i vještine), od kojih ćemo navesti glavne:

 • prepoznavanje i imenovanje vlastitih emocionalnih stanja - samosvjesnost
 • razumijevanje veze između emocija, misli i postupaka
 • pronalaženje motivacije za postizanje uspjeha
 • prepoznavanje i razumijevanje tuđih emocija, motiva i postupaka - empatija i tolerancija
 • utjecanje na tuđe emocije i postupke
 • ostvarivanje i održavanje zadovoljavajućih međuljudskih odnosa, s velikom dozom intimnosti i iskrenosti
 • osobna afirmacija - sposobnost izražavanja i promicanja vlastitih mišljenja, uvjerenja i osjećaja na uvjerljiv i konstruktivan način
 • tolerancija na stres i upravljanje stresom - sposobnost podnošenja stresnih i nepovoljnih okolnosti
 • donošenje odluka i djelovanje pod pritiskom
 • fleksibilnost i prilagodljivost promjenama okolnosti
 • odolijevanja porivima ili kušnjama za prenagljenim djelovanjem
 • kontroliranje vlastitih emocionalnih stanja, odnosno mijenjanje nepoželjnih (neugodnih) emocija u prikladnije (ugodnije)
 • održavanje dobrog raspoloženja neovisno o okolnostima - podizanje raspoloženja, postizanje i održavanje duševnog blagostanja
 • optimizam - sposobnost "gledanja na svijetlu stranu" i njegovanja "pozitivnog stava" u nepovoljnoj situaciji.

Rubrike

Kutak za

Ostalo

Pridruži nam se

Pokrovitelji

E-program
Blagostanje
Ne propusti sudjelovati u ovom programu gdje ćeš saznati kako ostvariti i sreću i uspjeh na svim životnim poljima.
Opširnije »
 
Akcija
čarobno drvo
Čarobno drvo
Pozivamo te da sudjeluješ u ovoj akciji u kojoj svaki mjesec zajedno jačamo razne vrline, svladavamo pojedine mane i usvajamo korisne vještine.
Opširnije »

 


Postanite kum(a)
ove vještine »

Pomozite održavanje ovog članka kako bi mnogi imali priliku saznati kako mogu svoju emocionalnu inteligenciju iskoristiti kao alat za postizanje blagostanja

 

 

"Birati između toga trebamo li slijediti emocije ili razum, ima jednako smisla koliko i biranje između korištenja lijeve ili desne noge."
- Kosjenka Muk

 

 Prema svemu sudeći, emocionalna inteligencija podređuje emocije umu. U protivnom bi ova vještina bila vjerojatno nazvana "inteligentna emocionalnost". Iako se principijelno govori o suradnji uma i emocija, naglašavajući važnost emocija, u praksi se radi o podređivanju emocija umu što je očito i iz definicije emocionalne inteligencije - sposobnost prepoznavanja, razumijevanja i reguliranja emocija. Emocije u službi uma je jedna stvar, a emocije u službi duše je druga, bolja stvar. Problem je u tome što je um često "zamagljen" raznim krivim uvjerenjima, predrasudama, predodžbama i općenito zabludama, a usto je i ograničen jer svijest nema kapacitet da registrira sve fenomene koji oblikuju našu stvarnost. Stoga čovjekov um nije najpametniji pa time ni najbolji gospodar emocija - već je to duša.
Uostalom, zašto bi se emocije trebale podrediti umu, kad svi znamo za premoć osjećaja nad razumom? Svi smo se dovoljno puta uvjerili kako nam je neki intuitivni osjećaj pomogao u nečemu što se kosilo s razumom.
Ovdje je važno znati razlučiti emocije od osjećaja. Razliku smo opisali ovdje ». Iako emocije nisu isto što i osjećaji, još uvijek je pitanje bismo li trebali podrediti emocije razumu - bismo li trebali, recimo, ljubav ili radost podrediti razumu? Kad nam razum govori da u nekoj situaciji nema razloga za radovanje, trebamo li poslušati razum i ne radovati se? Ne. Emocionalna inteligencija, tj. uplitanje razuma u emocije je primjereno kad se radi o negativnim emocijama kao što su ljutnja, mržnja, strah, zabrinutost, tuga, ljubomora, agresivnost itd. Pozitivne emocije ne treba podrediti umu.
"Život je prekratak da bismo gajili mržnju i pamtili greške."
- Charlotte Brontë

 

Zašto trebamo emocionalnu inteligenciju

Korist visoke emocionalne inteligencije je mnogostruka. Ona ima ključnu ulogu u našem životu, jer utječe na raspoloženje, donošenje ispravnih odluka, motivaciju, stabilnost, uravnoteženost, snalažljivost, prilagodljivost i općenito na odnos vrlina i mana u našem karakteru.

Osoba koja zna što treba poduzeti da bi postigla ugodu i izbjegla neugodu u prednosti je pred onom koja nema tu sposobnost.

Inteligentno upravljanje vlastitim emocijama produbljuje poznavanje onoga što osjećamo i omogućuje nam korištenje vlastitih osjećaja i emocija za donošenje ispravnih odluka u životu. Time snižavamo svoju frustriranost i uzrujanost, što utječe na sposobnost razmišljanja. Također, jačamo sposobnost konstruktivnog upravljanja lošim raspoloženjima i sposobnost kontrole nagona tj. impulzivnosti. EI nam pruža mogućnost da ublažimo strepnje koje dolaze iz turbulentnog okruženja.

Kod zdravlja visoki EQ regulira optimalan rad srca i ritam disanja, lučenje povoljnih hormona i sveukupno uravnoteženo funkcioniranje organizma, što održava vitalnost i služi kao prevencija za oboljenja, nesanicu, pad imuniteta i drugih zdravstvenih poremećaja. Klinički je dokazano da negativne emocije ugrožavaju naše zdravlje, pa je inteligentno reguliranje tih emocija zaslužno za prevenciju bolesti kao i ozdravljenje. Emocije snažno utječu na autonomni živčani sustav, koji regulira sve, od toga koliko se izlučuje inzulina do krvnoga tlaka. A kako je živčani sustav presudno važan za valjano funkcioniranje imunosnog sustava, emocije su presudne za sposobnost organizma da se obrani od štetočina koji uzrokuju bolesti.

U međuljudskim odnosima razvijanjem emocionalne inteligencije se u osobi razvijaju empatija i socijalne vještine. Zbog toga su emocionalno inteligentni ljudi prihvaćeniji i voljeniji od drugih. Prema tome, ako želiš da te drugi vole, potrebna ti je emocionalna inteligencija. Kad unosimo inteligenciju u emocije, time pridonosimo većoj uljudnosti i brižnosti u svojoj zajednici. Povoljno je znati kojim je postupcima moguće kod drugoga izazvati određene osjećaje. Može nam pomoći da nekoga nadmudrimo ili osvojimo.
Koliko se obitelji, veza i prijateljstava raspalo jer uključeni nisu mogli zadržati emocije pod kontrolom?

U poslovnom okruženju visoka emocionalna inteligencija jamči odlične poslovne rezultate, jer ljudi donose kupovne i poslovne odluke pretežito emocionalno, pa je poznavanje i upravljanje tuđim i svojim emocijama vrlo profitabilno. Pomaže nam motivirati se i onda kad doživljavamo neuspjehe na putu ostvarenja cilja.

Sve u svemu, visoka emocionalna inteligencija je presudna za ostvarenje blagostanja, materijalnog i duhovnog. Nema nam trajne sreće ni uspjeha bez inteligentnog upravljanja nepodobnim emocijama. Mi trebamo vladati emocijama, umjesto da one vladaju nama.

 

 

        Inspirativna priča

Bijes na cesti

Jednom sam tako, oko 3 sata popodne, vozio dvosmjernom cestom s četiri trake. Nije bio veliki promet i vozio sam desnom trakom, kad odjednom ubaci se jedan auto ispred mene, i potom naglo zakoči. Moj prvi poriv je bio da mu zatrubim svom snagom i pokažem srednji prst. Moj unutarnji glas mi je govorio: "Koji kreten ... uletio mi je k'o manijak. Baš ga briga za mene i za druge iza mene koji smo morali nagaziti svoje kočnice kako bismo izbjegli nesreću. Baš ga briga što je skoro izazvao nesreću. Nije čak ni koristio žmigavac"! U djeliću sekunde odvijao se ovaj monolog u mojoj glavi.

Zatim, umjesto da reagiram impulzivno, počeo sam brojati do 10. Kako sam brojao, počeo sam jasnije razmišljati, moj bijes se smanjivao i počeo sam se pitati zašto je to vozač učinio. To je tehnika koju sam naučio kad smo vježbali kontrolirati impulse na tečaju emocionalne inteligencije. Što sam više uključivao svoj razum, to su mi emocije bile slabije. Do trenutka kad sam završio s brojanjem, moje misli su uspostavile potpunu kontrolu nad emocijama.

Tada sam čuo sirenu hitne pomoći koja je vozila u lijevoj traci, onoj iz koje se ovaj vozač tako naglo prestrojio u moju. Očito ju je čuo prije mene, i kao odgovoran i uljudan čovjek brzo se sklonio s puta u moju traku. Prije samo nekoliko trenutaka sam mislio da je idiot, a tada sam shvatio da sam bio potpuno u krivu. Kako bi mi bilo žao da sam ga počastio prostačkim gestama! Zahvaljujući emocionalnoj inteligenciji, dobro da ga, u izljevu bijesa i ne obazirući se, nisam pokušao obići jer bi udario u ambulantna kola kojima se ovaj sklanjao.

Izvor: The Other Kind of Smart by Harvey Deutschendorf
Druge inspirativne priče iz života (na engleskom jeziku)

ZAŠTO TO NAPLAĆUJEMO
Kvalitetna izrada svakog modula zahtijeva mjesec-dva intenzivnog rada i truda nekoliko ljudi koji onda radeći ovo ne mogu na drugi način prihodovati svojoj obitelji, stoga trebaju biti plaćeni, pogotovo jer se radi o ljudima čiji je talent na visokoj cijeni.
Kao što vi svoj posao ne želite raditi besplatno, tako nemojte očekivati da drugi to čine. Ako želite da čitav sadržaj našeg portala bude besplatan, podržite nas u našoj misiji - uplatite članarinu i/ili volontirajte s nama, angažirajte se na bilo koji način. Što god činili, molimo vas, nemojte očekivati nešto za ništa, tj. samo primati, a ništa davati jer takav odnos prema životu garantira neuspjeh, patnju i siromaštvo, između ostalog. Što sijemo, to žanjemo. Davanjem dobivamo!

   Kako razviti emocionalnu inteligenciju?

Nastavak ovog modula, koji je najvažniji i najbolji dio jer u njemu otkrivamo konkretne načine kako razviti emocionalnu inteligenciju, rezerviran je samo za sudionike nekog od naših online tečajeva, za VIP članove kao i za one koji nam se revanširaju.

Da biste mogli dalje čitati ovaj modul i dobiti konkretne savjete, molimo učinite po izboru:
- prijavite se na naš e-tečaj (provjerite nastavni plan da vidite kad je u planu) ili
- učlanite se kod nas kao VIP član ili
- kompenzirajte - umjesto plaćanja novcem, "platite" nečim drugim - kontaktirajte nas s ponudom
- volontirajte - umjesto plaćanja novcem, odradite nešto u protuvrijednosti
- prevedite članak/modul na engleski ili njemački jezik i dobit ćete ga besplatno - kontakt

Jedinstvena ponuda!
Besplatno do ovog i svih drugih cjelokupnih modula
Dobit ćete dostup svim našim premium sadržajima, odnosno kompletnim modulima svih naših tečajeva, tj. cjelokupnog programa Životne škole (u vrijednosti od preko 1.000 €) ako prevedete samo jedan naš članak/modul na engleski ili njemački jezik! Amateri su dobrodošli, ali ne uvažavamo prijevode preko Google automatskog prevoditelja s minimalnim korekturama (to bismo mogli i sami) jer prijevod treba biti u duhu jezika a ne doslovan. Dobit ćete VIP članstvo sa svim pogodnostima - za prijevod samo jednog jedinog modula (25 A4 stranica) dobit ćete besplatno preko 40 premium, kvalitetnih, multimedijalnih modula, plus sve ove pogodnosti, uključujući i ove poklone! Ako ne znate sami prevoditi, možete zamoliti nekog tko to zna da vam učini uslugu i učini to umjesto vas.
Molimo da nas zainteresirani kontaktiraju »

U nastavku:

 • Postupci za razvoj emocionalne inteligencije
 • Inspirativne priče
 • + Videoprilozi na temu vizualizacije
  Povezani sadržaj  
  Modul/članak Životne škole:
  Modul/članak Životne škole:
  Modul Životne škole - tehnike emocionalnog oslobađanja:
  Prijava  
Članstvo
 
Prijavi se na našu mailing-listu primatelja besplatnog e-magazina Životne škole kako bi povremeno dobivao/la najnovije korisne sadržaje i poklone! Nećeš požaliti. Pogledaj sve pogodnosti prijavljenih korisnika »

ocjene

Besplatni e-magazin

E-mail adresa:

 
arrow  upis
Pridruži nam se!
Postani naš član!
Svojim učlanjenjem pridonosiš jačanju vrlina u društvu i dobivaš mnoge fantastične pogodnosti koje su opisane na stranici s prijavnicom i ostalim detaljima:
Opširnije »
 

Poznaješ li nekoga komu bi dobro došlo da razvije emocionalnu inteligenciju?
Pošalji im e-mailom link na ovaj članak!
Time ćeš učiniti veliku uslugu i nama i njima.
Još jedno dobro djelo za danas :-)

Ako ti se sviđa ovaj članak, molimo, potvrdi to klikom: 


Nagradna e-knjiga:


Osvoji nagradnu e-knjigu!!!

Nagradu dobivaju svi oni koji su ovaj članak pročitali s razumijevanjem, što će se vidjeti kroz ovu križaljku.
Moguće je da se neka pitanja odnose na tekst koji je u ekskluzivnom dijelu.
Alternativa je poslati e-mailom link na ovaj članak (uz par rečenica srdačne preporuke) istodobno trima osobama i nama. (molimo ne slati sebi, jer to nećemo uvažiti)

 1. Emocionalna inteligencija podrazumijeva suradnju razuma i čega još?
 2. Tko treba gospodariti emocijama?
 3. Svaka osoba koja je u stanju da te naljuti postaje tvoj što?
 4. Koja se vrlina najviše razvija razvijanjem emocionalne inteligencije u međuljudskim odnosima?
 5. Kako nazivamo sposobnost za prepoznavanje svojih emocionalnih stanja i njihovog ispravnog imenovanja? Emocionalna ________
 6. Za razvijanja emocionalne inteligencije potrebno je kultivirati otpornost prema čemu?
 7. U kojoj zemlji se odvija priča o pijancu u vlaku?
   
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 

Popuni križaljku i onda narančasta slova ubaci umjesto ikseva u ovaj link
(ako ne vidiš označena polja u tvom browseru - drugo slovo svake od 7 riječi):
https://www.zivotna-skola.eu/nagrada/xxxxxxx.html
kopiraj link - s malim slovima iz narančastih polja križaljke umjesto ikseva - u internet preglednik
pa ćeš dospjeti na internet stranicu na kojoj je nagrada.
Pitanja i odgovori u vezi s nagradnom igrom »

 
21/12/2014
anonimno:
Odličan je.

 

 

Poruka za  
urednike
  Životna škola ima ekskluzivno pravo na ovaj članak, prema tome drugima nije dopušteno njegovo objavljivanje.
  Imamo mnogo drugih članaka koje možete objaviti pod uvjetom da navedete izvor i link - pogledajte na dnu poruku za
  urednike. -
Top članci.
Home | Uvjeti korištenja | Zaštita podataka | Sitemap
Copyright © 2009 by Talidari :: Designed by Talidari