autor: Talidari
 
 

Print Friendly and PDF

MOĆ BROJA TRI I PI

Sadržaj:
(sve je na ovoj stranici)
Za podizanje stupnja svog blagostanja nužno je podići stupanj svoje svijesti što više, a ovdje ćeš ga povisiti osviještavanjem moći broja tri. Nikako ne propusti upoznati se ovdje s brojem tri, kao i brojem pi kako bi mogao/la napraviti skok svijesti koji je neophodan za značajan pomak u kvaliteti tvog života.
 
Moć broja tri i pi (3,14...)
za ostvarenje ciljeva i blagostanja
bullet  Uvod
bullet  Pi
bullet  Još nešto o broju tri

Uvod


Povezano

Ovaj se modul nadovezuje na module: "Vrline" i "Uvod u blagostanje" koji je dostupan svima koji se besplatno prijave na našu mailing listu.
 
Postoje samo tri vrste ljudi na svijetu. Oni koji znaju računati i oni koji ne znaju :)

Brojevi i vrline imaju mnogo toga zajedničkog, kao što je to da su oboje savršeni, bez mana, besprijekorni, neiskvareni, neprolazni, vjerodostojni, pouzdani, izravni, istiniti, prirodni, čisti, valjani i slično.

Ako ti je draže, idući tjedan pogledaj ovaj prilog u video formatu » Bit će dostupne dvije verzije: za djecu i odrasle.


Moć broja tri

Kao što smo naveli u modulu na temu vrlina, moć vrlina leži u moći broja tri, između ostalog. Usklađivanjem triju dimenzija svojeg bića: mentalne, emocionalne i fizičke (podudaranjem svog uma, duha i tijela, tj. onoga što misliš, osjećaš i činiš), stječeš konstruktivnu moć trojke (recimo, za ostvarivanje svojih ciljeva).

Nažalost, većina ljudi jedno misli, a drugo čini ili osjeća pa tom kontradikcijom i nedosljednošću umanjuje svoju moć. No, kad uskladiš to troje, dakle kad staviš u pogon i homogeno usmjeriš svoje vrle misli, emocije i djela, onda se ti aspekti tvojeg bića uzajamno nadopunjuju i osnažuju, dajući ti moć da svoje misli materijaliziraš, da svoje snove pretvoriš u javu.

Tvoj uspjeh na svim nivoima i u bilo čemu ovisi o tvojoj sposobnosti da iskoristiš ovo trojstvo, da izgradiš čvrstu koherentnost ovih triju aspekata tvojeg bića u svim svojim okruženjima kao što su obitelj, tim, prijatelji, stranka, itd. Tu je i trojstvo znanja, vještina i vrlina koje nam daje moć stvaranja idealne stvarnosti.

Suština broja tri jest kreativna moć. Tri je najmanji broj elemenata potrebnih za stvaranje obrasca. Da bismo stvorili neki oblik, trebaju nam najmanje tri točke (trokut). A trokut bez broja tri samo je kut, zar ne? Broj tri je poznat kao broj za stvaranje, formiranje, transformaciju, rast i napredak, što su upravo efekti vrlina.

Vrline stvaraju rezultate i napredak objedinjujući tri dimenzije bića (mentalnu, emocionalnu i fizičku), tri stupa uspjeha (znanje, vještina i vrline) i tri norme (vrliniziranje, zlatna sredina i zlatno pravilo). Te tri trijade čine eneagram vrlinologije, što je alat za podizanje svijesti ili vrliniziranje.

Broj tri označava ono što je čvrsto, stvarno, istinito, supstancijalno, potpuno i cjelovito. Prema latinskoj frazi "omne trium perfectum", sve što je u troje jest savršeno. To također potvrđuje moć broja tri.

Nije slučajno da sva duhovna i svjetovna učenja uključuju moć trojke u svojem nauku. Na primjer, drevni Sumerani, Hindusi, Grci, Egipćani, budisti, Kinezi i kršćani predočavaju božanstva ili kozmologije kao trojstvo. Evo samo nekih primjera:

Kršćanstvo:
Trojka implicira "savršenstvo" ili "svetost". Trojke često imaju superlativnu snagu.

 • Presveto Trojstvo: Otac, Sin, Duh Sveti
 • Sveta tri kralja koji su Isusu dali tri dara
 • Isus je uskrsnuo od mrtvih treći dan nakon svoje smrti.

Judaizam:

 • tri patrijarha: Abraham, Izak i Jakov
 • Židovi se mole tri puta dnevno
 • tri šabatska obroka; Šabat završava kad se na nebu vide tri zvijezde

Hinduizam:

 • Trimurti ili Trideva: Brahma (stvoritelj), Višnu (održavatelj) i Šiva (razaratelj)
 • tri tzv. gune (osobine ili atributi): sattva (dobrota, konstruktivna, skladna), rajas (strast, aktivna, zbunjena) i tamas (tama, razorna, kaotična)
 • tri puta do spasenja u Bhagavad Giti koja se nazivaju Karma yoga, Bhakti yoga i Jnana yoga

Budizam:

 • Trikaya (Buda ima tri kaje ili tijela): Dharmakāya (ultimativna stvarnost), Saṃbhogakāya (božanska inkarnacija) i Nirmāṇakāya (fizička inkarnacija)
 • Tri dragulja ili utočišta: Buda (učitelj), Dharma (učenje) i Sangha (zajednica)
 • Treće oko - nevidljivo oko, obično prikazano kao smješteno na sredini čela, pruža percepciju izvan uobičajenog vida. Budisti ga smatraju "okom svijesti". Prema nekim kršćanskim učenjima, pojam trećeg oka je metafora nedualističkog razmišljanja.

Taoizam:

 • Tri čestice ili čiste – tri najviša božanstva u taoističkom panteonu, tj. tri aspekta božanskosti koja su inherentna svim živim bićima. "Tao je proizveo Jedno; Jedno je proizvelo Dvoje; Dvoje je proizvelo Troje; Troje je proizvelo sve stvari."
 • Tri blaga – osnovne vrline u taoizmu: suosjećajnost, štedljivost i poniznost
 • Tri crte trigrama

Islam:

 • Sufizam – broj tri je broj Božjeg stvaranja
 • Suna (propisi, običaji) – mnoge prakse (molitve, pranje…) moraju se obavljati u najmanjem neparnom broju koji označava množinu, a to je broj tri
 • tri glasnika islama: Abraham, Muhammad, Rashad

Znanost:

 • Newtonova tri zakona gibanja
 • atom ima tri glavne subatomske čestice – proton, neutron, elektron
 • tri stanja materije – kruto, tekuće, plinsko

    Mnoge znanstvene formule koje opisuju sile i odnose u prirodi imaju trijadnu strukturu:

 • Einsteinova jednadžba E = mc2
 • Newtonov drugi zakon gibanja F = ma
 • Pitagorin teorem a2 + b2 = c2

Psihologija:

 • Freudove tripartitna struktura psihe – id, ego-ideal, i super-ego
 • Jung – brojevi u snovima primarni su arhetipi poretka i korespondiraju s fazama razvoja psihe – broj tri označava kretanje prema rješenju
 • "pravilo trojke" u poučavanju, izlaganju i uvjeravanju

Filozofija:

 • tri Aristotelova načina uvjeravanja – etos, patos, logos
 • Hegelova dijalektika – teza, antiteza, sinteza
 • Ruski filozof G. I. Gurdjieff predstavio je Zakon Trojstva ili zakon  tri  principa ili  tri  sile, prema kojem su sve pojave rezultat  kombinacije  ili  susreta  triju  različitih  ili  oprečnih sila: aktivne, pasivne i neutralne.

Zakon trojstva je zakon stvaranja. Taj zakon nalaže da za stvaranje bilo čega moraju biti prisutne tri sile: aktivna, pasivna i neutralna. Svi fenomeni proizlaze iz interakcije tih triju sila. One su esencijalne za transformiranje energije ljudskog bića.

Nijedna količina prve sile ne može nadjačati drugu silu, zbog čega je potrebna treća sila da bi se nešto promijenilo, transformiralo ili stvorilo. Prve dvije (protu)sile, kao što su, na primjer, motivacija i otpor, ili prihvaćanje i poricanje, naprosto se međusobno negiraju, stoga je potrebna treća sila, poput neutralizirajuće ili olakšavajuće ili nevidljive sile. Bez sve tri sile – sa samo jednom ili dvije sile – napredak nije moguć.

Proces transformacije zahtijeva tri radnje: prihvaćanje, poricanje i usuglašavanje. Postoje i tri stupnja transformacije. Kao što znaš, svako otkriće koje donosi transformaciju prolazi kroz tri faze: prvo se to ismijava, zatim se tomu mnogi napasno protive, i na kraju se to prihvaća kao samorazumljivo.

Ostala poznata stvaralačka trojstva:

 • Bog: Otac, Sin i Duh Sveti; tri Božja svojstva: sveznanje, sveprisutnost i svemoć
 • obitelj: majka, otac, dijete
 • priroda: kopno, more, zrak; mineralna, biljna, životinjska domena
 • vrijeme: prošlost, sadašnjost, budućnost; prije, za vrijeme, poslije; jučer, danas, sutra; sati, minute, sekunde
 • prostor: 3D – širina, duljina, dubina; duljina, širina i visina
 • energija: pozitivna, negativna, neutralna
 • metrički sustav mjerenja: metar, litra, gram
 • primarne boje (mogu stvoriti sve ostale boje): crvena, plava, žuta
 • dnevni obroci: doručak, ručak, večera
 • Ayurvedski sustav – doše (glavne vrste tijela): vata, pitta, kapha
 • Morseov kod – znakovi: crtica, točkica, bestrujni impuls
 • ko-kreativni proces: misao, govor, djelo
 • veličine: malo, srednje, veliko
 • medalje: zlato, srebro, bronca
 • rođenje, život, smrt
 • početak, sredina, kraj
 • biti, imati, raditi
 • priprema, pozor, sad
 • Zemlja, Mjesec i Sunce; živimo na trećem planetu od Sunca.
 • Olimpijski moto: "Citius, Altius, Fortius." („Brže, više, jače“)
 • Nacionalni moto Francuske: „Liberté, Égalité, Fraternité.“ („Sloboda. Jednakost. Bratstvo.“)

Također je broj tri u broju 12 jer numerološki zbroj znamenki 1 i 2 iznosi tri. A broj 12 je također vrlo značajan pa zato imamo:

 • 12 mjeseci u kalendarskoj godini
 • 12 sati na satu
 • 12 znaka zodijaka
 • 12 životinja u kineskom horoskopu
 • 12 apostola
 • 12 koraka u AA
 • 12 osnovnih boja na kotaču spektra boja.

Mnogo je fraza s brojem tri, ali spomenimo izraz "treća sreća" koji se odnosi na praznovjerje da je nakon dva neuspjeha u bilo kojem pothvatu vrlo vjerojatno da će treći pokušaj uspjeti.

U kontekstu vrlina, u praktičnom smislu to znači da da bismo iskoristili moć broja tri i vrlina te tako oslobodili svoj neograničeni potencijal, trebamo upotrijebiti i spojiti tri sile u sebi: mentalnu, emocionalnu i fizičku, kombinirati vrline sa znanjem i vještinama, kao i sintetizirati ili neutralizirati pozitivne i negativne energije (vrlina je zlatna sredina između dviju krajnosti).

Jedinstvo trojstva ujedno predstavlja i nadilaženje dualnosti te je puno moćnije od svih oblika razjedinjavanja, nejedinstva i nesklada. Broj tri je dinamička sila jer mobilizira, tako da se svako trojstvo prvenstveno odnosi na proces za progres. Trojstvo obuhvaća paradigmu promjene i transformacije. Tri je glavni broj za manifestiranje, što se ogleda u našem svijetu koji se manifestira u tri prostorne dimenzije (3D – širina, dubina i visina) i tri vremenske dimenzije (prošlost, sadašnjost, budućnost). Da bi se tvoje energije mogle manifestirati ili materijalizirati, potrebna ti je moć trojke, to jest moć vrlina jer one objedinjuju tri dimenzije tvojeg bića (mentalnu, emocionalnu i fizičku).

 


Postani kum(a) Životne škole
Pomozite održavanje ovog članka kako bi mnogi imali priliku profitirati od brisanja granica!

 

 

 

 


 

   Pi

Broj tri također je i gruba aproksimacija misterioznog, beskonačnog broja pi, koji se bilježi malim grčkim slovom π, a iznosi 3.14159... čijem broju decimala nema kraja, a smatra se božanskim jer je u matematičkom smislu transcendentalan i iracionalan. Broj znamenki nakon decimalne točke je beskonačan, što vrijednost broja pi čini neodređenom i božanskom. Numerička vrijednost pi povećavala se s vremenom jer je pojava računala omogućila daljnji izračun decimala broja π (10 trilijuna znamenki do sada). To je magični broj koji je latentan i konstantan u svemu vezanom uz krug, što je prvi, najjednostavniji i savršeni oblik koji postoji. Krug je savršen zahvaljujući upravo broju pi.

Prema definiciji, broj pi je matematička konstanta koja izražava omjer opsega i promjera kružnice. Pomoću broja pi moguće je izračunati sve što u sebi sadrži krug, kao što su obujam i površina kruga, elipse, kugle, valjka, stošca, itd.

Pi broj 3,14... nadilazi područja geometrije i trigonometrije; to je transcendentalna, metafizička, božanska i magična figura jer je konstanta koja formulira savršenstvo (krug), odaje sveprisutnost čudesno se pojavljujući kao koeficijent u bezbrojnim formulama i baš ta beskonačnost daje joj neograničenu kvalitetu. Upravo je ta kombinacija sveprožimanja i beskonačnosti u konačnim kontekstima donijela nadnaravnu slavu broju pi od antike do digitalnog doba.

Ako na trenutak zastaneš i razmisliš što to konkretno znači i kakve to veze ima s vrlinama, shvatit ćeš koliko je pi savršen, misteriozan i natprirodan poput vrlina i koliko je na kraju krajeva relevantan za tvoj osobni život. Zamisli samo, ako uzmeš određenu duljinu opsega kruga i podijeliš ga s određenom duljinom promjera, kako to da je omjer neodređen tj. beskonačan? Kako dva konačna faktora mogu jednačiti nešto beskonačno? I istodobno, nešto što je konstantno i sveprisutno!

Krugovi su svuda oko nas i u nama, od jezgre atoma i zjenica naših očiju do našega globusa, drugih planeta i Sunca. Ako u svemu postoji beskonačan, neograničen, iracionalan i stalan faktor, što to govori o našem svijetu i životu? Točna numerička vrijednost broja pi nepoznata je i uvijek će biti nespoznatljiva, a još k tomu niz njegovih bezbrojnih znamenki, koje se ne ponavljaju po ikakvom obrascu, potvrđuje  iracionalnost i metafizičku prirodu broja pi.

To što je pi iracionalan broj, objašnjava li i opravdava li to iracionalnosti koje uočavamo u našem svijetu i životu? I ima li smisla onda racionalizirati bilo što što je u svojoj osnovi iracionalno? Ili, bismo li, zbog broja pi kao konstantnog, beskonačnog i nespoznatljivog entiteta u svim kružnim oblicima, trebali prihvatiti činjenicu da postoji neka misteriozna uređenost u prividnom kaosu te tako redefinirati savršenstvo i uspostaviti mir u sebi?
       
 
unutarnji mir
svjetski mir
A dobro znamo da je unutarnji mir preduvjet za onaj vanjski. Barem teoretski.

Broj pi je konstanta i pravilnost u prirodnom svijetu, kao što to potvrđuju znanost, matematika i inženjerstvo. Pojavljuje se u svakoj računici gdje postoje krug, ciklus, kugla, elipsa, val ili petlja, kao kod računanja površine sunca, mjeseca, našeg planeta, mreškanja svjetlosti i zvuka, spirale DNK-a, kalendarskih ciklusa, krugova na ribnjaku kad u njega nešto pljusne, torti, sve do majušnih, fascinantnih stvari poput zjenice oka. Pi nalazimo u matematici koja mjeri nježno disanje novorođenčeta, kao i cirkadijski ritam sna i budnosti koji upravljaju našim tijelima, u protoku morskih plima i oseka, u elektromagnetskim valovima koji nam omogućuju bežičnu komunikaciju, u svoj tehnologiji koja involvira rotaciju, oscilacije ili valove, u proračunima inženjera koji dizajniraju zgrade da izdrže potrese, kao i u oblicima ili krivudavostima rijeka – prosječni omjer zakrivljene duljine rijeke i udaljenosti od izvora do ušća iznosi pi.

On također leži u srcu modernih električnih uređaja, visokofrekventne elektronike, astronomije, upravljanjima vodom, kao i statistici, između ostalog. Kad god razmišljamo o ritmovima – procesima koji se periodički ponavljaju, s fiksnim tempom, kao što su pulsirajuće srce ili planete koje kruže oko sunca – neizbježno nailazimo na pi. Bez broja pi nema teorije gibanja, razumijevanja geometrije ili prostor-vremena. Sve u svemu, pi nam omogućuje rješavanje raznih problema. No dobro, možda ne i onih u braku.

Zbog svoje konstantnosti, sveprisutnosti i simbolike beskrajnog niza znamenki, ovaj je fascinantni broj dar koji daje i daje bez kraja. Pojavljuje se u brojnim formulama koje diktiraju kako naš svemir funkcionira i objašnjavaju neke od najdubljih, latentnih odnosa. Neki specijalisti tvrde da pi sadrži sve tajne svemira, koje bi mogle riješiti sve probleme čovječanstva. Za mnoge on predstavlja mistični entitet, božansku vrijednost. Ili je to možda samo potpis Stvoritelja svemira na svojem stvaralaštvu, kao kad umjetnik svoju sliku potpiše svojim imenom?

Ljepota broja pi, njegovih beskrajnih znamenki i sveprisutnosti, jest u tome što ovaj broj beskonačnost stavlja u konačne stvari, neograničeno u granice, postojanost u fluktuacije, stabilnost u nestabilnosti, red u nered i kaos, ljepotu u prozaično, vrlinu u mane te tako miče međe između suprotnosti, čime manifestira jedinstvo, koje se ponajbolje izražava u samom krugu.

Utkanost suprotnosti:
Pi predstavlja beskonačnost u konačnim stvarima, neograničenost u ograničenim stvarima , postojanost u ciklusima koji fluktuiraju, stabilnost u nestabilnom svijetu, red u neredu i kaosu, ljepotu u prozaičnim stvarima...
Još nešto o tome zašto je pi važan. Kao i kod bilo čega drugog, jednoj bi osobi on mogao predstavljati beznačajan podatak, a nekoj drugoj dragocjenu informaciju, stoga je ljepota i vrijednost u oku promatrača. Sa ili bez simbolike, vrijednost broja pi 3.14... utjelovljuje red svojstven savršenom krugu, labaveći tenzije između reda i kaosa, kao i svih drugih dijametralnih  suprotnosti i uspostavljajući tako mir. Budući da je pi utkan u najdublje mehanizme svemira i naše životne cikluse, vrijeme je da integriraš ovaj čarobni broj u svoju životnu formulu jer se tada tvoja svakodnevica pretvara u sjajan život, pun sklada, harmonije, mira i blaženstva.

Pi je neizbježan jer su ciklusi i krugovi neizbježni; stvar je samo u tome kako iskorištavaš moć svega toga! Što više osvijestiš značenje i vrijednost broja pi, postaješ sposobniji/a dešifrirati prividni kaos u svom životu i prigrliti inherentnu konstantnost i stabilnost. Sve počinje imati smisla i ti počinješ imati više smisla. Dok ploviš na tom valu, ne zna se kamo će te on sve odvesti.

Dok sve više spoznaješ ovu veličanstvenu, fundamentalnu konstantu u sferama, koja omogućuje izračunavanje velikog dijela našeg čudesnog svijeta, i ti ćeš moći sve bolje prognozirati pojave u vlastitom svijetu i životu, dokučiti algoritme za rješavanje bilo čega, spoznati obrasce i bit svega što postoji, kao i spoznati univerzalne i vječne istine.  E, kad bi to bilo samo tako! I dok upoznaješ neograničenu prirodu broja pi, postaješ sve više i sam(a) neograničen(a) i istinski slobodan/na.

Kad se sve uzme u obzir, vrline crpe snagu iz različitih izvora, uključujući iz broja tri, s njegovom varijacijom brojem pi. Vrline crpe moć stvaranja, transformacije i progresa iz psihofiziološke koherencije ili podudaranja triju aspekata ljudskog bića: mentalnog, emocionalnog i fizičkog, kao i iz trojstva znanja, vještina i vrlina.

Ako si poput većine običnih ljudi, vjerojatno se pitaš kako točno možeš iskoristiti broj pi za poboljšanje svog života, pa ako ti to do sada još uvijek nije jasno, da pojasnimo to još malo. Ako nisi znanstvenik, matematičar, statističar, arhitekt, inženjer, astronom, električar, proizvođač guma, navigator, učitelj geometrije, učitelj umjetnosti, izumitelj, kartograf ili dizajner videoigara, pi neće uopće biti važan za tebe kao sredstvo za izračunavanje stvari. Međutim, ono što bi ti doista trebalo biti važno jest činjenica da pi uopće postoji. Za većinu ljudi nije važna njegova uporaba nego njegovo postojanje. Evo zašto.

Da istaknemo važnost prevladavanja vlastite uskogrudnosti, tj. preusmjeravanja svoje pažnje s manjih stvari na širu sliku, evo jedne anegdote: bio jednom jedan tip koji je svakodnevno biciklom prelazio granicu između Austrije i današnje Hrvatske prenoseći veliku vreću drva. Privukao je pažnju graničara pa su ga uvijek pretraživali u uvjerenju da sigurno nešto šverca. Bilo je to u doba komunizma kada je krijumčarenje životnih potrepština bila česta pojava i zabranjeno. Pretražili su ga u bezbroj navrata, ali nisu ništa uspjeli pronaći. Bila im je to velika zagonetka koju nisu uspjeli riješiti sve dok tip nije otišao u mirovinu. Ugledavši ga jednog dana kako automobilom prelazi granicu, jedan ga je graničar zamolio da mu otkrije što je bio švercao svih tih godina i gdje je to sakrio. Nasmiješio se i odgovorio jednom riječju: bicikle.

Ako čak stručnjaci ne vide očito, zamisli samo koliko stvari ti propustiš primijetiti samo zato što postavljaš kriva pitanja ili tražiš u pogrešnom smjeru?! Prodavač bicikala zavarao ih je jednostavnim umijećem odvraćanja pažnje, trikom koji obično koriste mađioničari. Zablude nisu samo trikovi kojima se drugi služe da te prevare. Sve je iluzija, kako tvrde mudraci. Ne čudi stoga što si, kad ste to učili u školi, vjerojatno propustio/la najvažnije stvari o broju tri, pi i vrlinama. Pa, da vidimo što bi sve to moglo biti. Uzimajući u obzir vremenska i prostorna ograničenja, samo ćemo razraditi – kojeg li iznenađenja – tri točke u pogledu važnosti postojanja broja pi, a ne samo njegove uporabe.

1) Do sada znaš da je pi faktor u svemu što je okruglo i cikličko. Pi je kodiran u svim obrascima života i svijeta jer je, između ostalog, sve sačinjeno od okruglih, rotirajućih atoma. Znajući da u svemu na svijetu postoji stalna, prirodna i matematička uređenost, trebalo bi ti dati osjećaj da ispod prividnog kaosa u tvom životu i svijetu odista postoji neki dublji red. Razmisli malo o toj prvoj točki i vidi kamo te to vodi.

Na primjer, kad god te pogodi neka nevolja koja ti nema smisla, bilo bi dobro da se podsjetiš na to i produbiš svoju vjeru u smisleno funkcioniranje univerzuma, uzevši u obzir da ništa nije onako kako se čini uobičajenim površnim i uskogrudnim gledanjem. Postoje suptilni, latentni mehanizmi i dinamika u svim pojavama, pa kad god ti nešto nema smisla, imajući na umu broj pi, znaj da to ipak ima smisla na nekom dubljem, krupnijem nivou, u krupnom planu, u višoj, kompleksnoj, nedualnoj stvarnosti. Ako si voljan/na dublje zadrijeti u korjenito, dubokoumno djelovanje univerzuma, uvidjet ćeš dublji smisao i svrhu u svemu što se događa, jer sve što postoji podložno je matematičkim, fizičkim i prirodnim zakonima.

Prirodne su zakonitosti obrađene u modulu o zakonima prirode pa ih svakako pročitaj jer tamo ulazimo puno dublje u tu temu od onoga što o tome možda već znaš. A zna se da znamo da ništa ne znamo, pa nema ti druge. Metaforički rečeno, ako prirodni, univerzalni zakoni ne idu u tvoju korist, to znači da si poput onih graničara gledao/la u "vreće" umjesto u "vozilo" i tako propustio/la bit. Dopusti da usmjerimo tvoju pažnju na dijelove koji će promijeniti tvoje viđenje i shvaćanje univerzalnih zakona i tako transformirati tebe i tvoj život.

2) Kao drugo, postojanje broja pi (a ne sama njegova uporaba ili praktičnost) također bi ti trebalo ukazati na to da mora postojati božanski Stvoritelj, za razliku od vjerovanja da je sve slučajno i samo rezultat nekog velikog praska i prirodne selekcije (Darwinova teorija). Ne možeš biti ateist nakon što potpuno shvatiš pi. Mnogi ljudi vjeruju da razumiju pi, ali ako se nisu dalje educirali i još uvijek vjeruju u spomenute demantirane znanstvene teorije i nemaju ništa od broja pi, to dovoljno govori o njihovoj razini shvaćanja. A što je još važnije, njihova nemoć za ostvarenje ciljeva i rješavanje problema trebala bi im biti poticaj da se više udube u fascinantne implikacije broja tri, s decimalama ili bez njih.

Neki idu čak tako daleko da tvrde da je pi Bog, u što nećemo ulaziti, nego ukazati na atribute broja pi, koji ukazuju na to da je netko morao sve u svijetu kreirati, nasuprot vjerovanju da je sve nastalo nekom slučajnošću ili nasumice. Ovo su atributi broja pi koji ne samo da ukazuju na to da nema slučajnosti, nego su i atributi koje mnogi pripisuju samom Bogu:

 • konstantnost (konstanta u svim mjerenjima i krugovima),
 • pravilnost, postojanost, stabilnost (uvijek je tu i iste vrijednosti),
 • pouzdanost (na pi se možemo pouzdati da pomoću njega možemo izračunati i mjeriti sve što je kružno),
 • nespoznatljivost (nitko ne može točno spoznati ili izračunati točnu vrijednost broja pi),
 • neograničenost, beskrajnost, beskonačnost (beskrajan ili beskonačan broj znamenki broja pi),
 • sveprisutnost (prisutan je u svemu što je kružno i ciklično),
 • latentnost (pi je nevidljiv, prikriven),
 • ljepota  i savršenstvo (daje ljepotu i savršenstvo krugu)

3) I kao treće, umjesto da se fiksiraš na konkretne načine uporabe broja pi u svom životu, u kontekstu vrlina, više će ti koristiti da razmotriš zašto je pi aproksimacija baš broja tri, a ne nekog drugog broja. Svaki je broj za nešto stvoren, a što se tiče broja tri, on se tiče kreativne moći. Razmisli malo o tome.

Kao što vidiš, postoji dovoljno dokaza koji ukazuju na to da postoji neka čudotvorna, misteriozna, kreativna, stvaralačka moć u broju tri, a time i u vrlinama jer one uprežu moć broja tri sinkroniziranjem moći tvog uma, emocija i fizičkih izraza (npr. izgovorene riječi, pisanje i djelovanje), kao i time što su dio moćnog trojstva znanja, vještina i vrlina.

Prema tome, umjesto da se raspituješ kako primijeniti pi u svakodnevnom životu, radije se zapitaj što ti konkretno postojanje takve matematičke, iracionalne konstante govori o svijetu i životu. Tek tada možeš početi promatrati svijet iz jedne druge perspektive, čime će ti taj pomak otvoriti mnoga nova vrata, pružiti ti nove mogućnosti i prilike, koje inače nisi kadar/ra prepoznati.

I, dok razmišljaš o tome zašto baš broj tri, a ne bilo koji drugi broj i koliko je taj broj stvarno relevantan, tada ćeš doći do nekih uvida koji će te zasigurno nadahnuti da iskoristiš moć broja tri, uključujući trostruku snagu svojih mentalnih, emocionalnih i fizičkih energija, što se očituje u vrlinama.

 

   Još nešto o broju tri

I dok tako promičemo broj tri ili moć trojke, podsjećamo te i na trostruke aspekte ili tripartitnu prirodu čovjeka: soma (tijelo), psiha (um) i pneuma (duh), kako bismo naglasili važnost holističkog pristupa svim traganjima.
Također, podsjetimo da je Freud je ljudsku psihu podijelio na tri dijela: id, ego i superego, sugerirajući da interakcija to troje čini naš mentalni život, a time i naš život općenito, što znači da trebaju biti u skladu ako želimo skladan život.
Nadalje, trihotomija (trosmjerna klasifikacijska podjela jedne teme) bila je pouzdano sredstvo bezbrojnim renomiranim filozofima u potrazi za vrlinama, jasnoćom i jednostavnosti uzimajući u obzir trostrukost esencijalnih principa.

Dakle, bilo da se radi o ujedinjavanju, tj. sinergiji triju glavnih čimbenika – trojstvo, ili diobi – triparticija, čini se da broj tri donosi plodove. Zato bismo ga svi trebali uvažiti i to je zašto predstavljamo razne trojke, kao što su trojstvo znanja, vještina i vrlina za uspjeh, ili trio tijela, uma i emocija za manifestiranje zamišljene stvarnosti, ili trostruki proces amplificiranja vrlina, ili trojna prezentacija programa vrlinologije u tri formata: knjigom, tečajem i aplikacijom.

U kontekstu vrlina, u praktičnom smislu to znači da da bismo iskoristili moć broja tri i vrlina te tako oslobodili svoj neograničeni potencijal, trebamo upotrijebiti i spojiti tri sile u sebi: mentalnu, emocionalnu i fizičku, kombinirati vrline sa znanjem i vještinama, kao i sintetizirati ili neutralizirati pozitivne i negativne energije (vrlina je zlatna sredina između dviju krajnosti).

Jedinstvo trojstva ujedno predstavlja i nadilaženje dualnosti te je puno moćnije od svih oblika razjedinjavanja, nejedinstva i nesklada. Broj tri je dinamička sila jer mobilizira, tako da se svako trojstvo prvenstveno odnosi na proces za progres.

Trojstvo obuhvaća paradigmu promjene i transformacije. Tri je glavni broj za manifestiranje, što se ogleda u našem svijetu koji se manifestira u tri prostorne dimenzije (3D – širina, dubina i visina) i tri vremenske dimenzije (prošlost, sadašnjost, budućnost). Da bi se tvoje energije mogle manifestirati ili materijalizirati, potrebna ti je moć trojke, to jest moć vrlina jer one objedinjuju tri dimenzije tvojeg bića (mentalnu, emocionalnu i fizičku).

 

Poznaješ li nekoga komu bi dobro došlo da pročita ovaj članak?
Pošalji im e-mailom link na ovaj članak!
Time ćeš učiniti veliku uslugu i nama i njima.
Još jedno dobro djelo za danas :-)

Ako ti se sviđa ovaj članak, molimo, potvrdi to klikom: 

 

 

 

 

 

Prijava  
Članstvo
Prijavi se na našu mailing-listu primatelja besplatnog e-magazina Životne škole kako bi povremeno dobivao/la najnovije korisne sadržaje i poklone! Nećeš požaliti. Pogledaj sve pogodnosti prijavljenih korisnika »

ocjene

Besplatni e-magazin

E-mail adresa:

 
arrow  upis
Pridruži nam se!
Postani naš član!
Svojim učlanjenjem pridonosiš jačanju vrlina u društvu i dobivaš mnoge fantastične pogodnosti koje su opisane na stranici s prijavnicom i ostalim detaljima:
Opširnije »

Više ne objavljujemo anonimne komentare, odnosno komentare onih koji ne stoje iza svojih riječi (bezimeno=bezvrijedno). I iz razloga koje smo naveli u segmentu pod nazivom Mišljenja također nećemo osobno davati pa tako ni uvažavati tuđa mišljenja, a kamoli ih objavljivati. Pod rubrikom Komentari slobodno nam dajte svoj konstruktivni feedback, pogotovo ako imate što dodati kako bi ovaj tekst bio još bolji i korisniji, ili ako primijetite nešto netočno (uz navođenje argumenata i svoje kompetencije, s linkom na dokaz). Smisao komentara je bolje razumijevanje i utvrđivanje gradiva.

 

 

 

 

 

Poruka za  
urednike
  Životna škola ima ekskluzivno pravo na ovaj članak, prema tome drugima nije dopušteno njegovo objavljivanje.
  Imamo mnogo drugih članaka koje možete objaviti pod uvjetom da navedete izvor i link - pogledajte na dnu poruku za
  urednike. -
Top članci.
Home | Uvjeti korištenja | Zaštita podataka | Sitemap
Copyright © 2009 by Talidari :: Designed by Talidari